fbpx

Over Zorggroep De Vechtstreek

Zorggroep De Vechtstreek vervult een centrale rol in het leven van kwetsbare en zorgbehoevende ouderen in de gemeente Stichtse Vecht. Bij ons vinden ze een breed aanbod van wonen, welzijn en zorg, zodat ze zo zelfstandig mogelijk een zinvol leven kunnen leiden.

Zorggroep De Vechtstreek levert op maat gemaakte woon-, zorg- en dienstverleningsarrangementen. In haar visie op wonen kiest Zorggroep De Vechtstreek voor een combinatie van 24-uurszorg met verblijf (intramuraal) en (thuis)zorg zonder verblijf (extramuraal). Tevens zet zij zich in voor zorgvragers die de regie over het eigen leven hebben verloren door ze geschikte accommodatie te bieden met respect voor ieders privacy. Zorggroep De Vechtstreek verleent aan cliënten uit het werkgebied samenhangende diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en persoonlijke service. Vanuit haar visie op zorg en welzijn is de behoefte van de cliënten daarbij richtinggevend.

Het aanbod van zorg is afgestemd op de vraag naar zorg en is mede afhankelijk van de omgeving van de cliënten. Het uitgangspunt voor het zorg- en behandelbeleid van Zorggroep De Vechtstreek is, om omstandigheden te creëren die cliënten in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Lees meer over Zorggroep De Vechtstreek.

"Samen bezorgen we onze cliënten een fijne oude dag. Daar worden we blij van"

Afdeling HR
Heb je een vraag?